โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ผู้สอน​

Nuch

ヌッ

เข้ากับคนง่าย คุยสนุก และมีความพยายาม

フレンドリーで会話が楽しくできる、努力家

สอนโดยใช้ power point เป็นหลัก มีการเชื่อมต่อกับ Google และ YouTube บ้าง เพื่อเน้นการสนทนา และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น รวมทั้งตอบคำถามต่าง ๆ ได้

意見を聞いたり質問をしたりしながら会話をする。会話がスムーズにできるよう、PowerPoint、 Googleや YouTubeを見せて授業を行う。

ถนัดสอนสนทนาในชีวิตประจำวัน สนทนาเพื่อใช้ในธุรกิจ
การอ่านเขียนภาษาไทย
สามารถอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

  • 日常会話、ビジネス会話、読み書きを教えることが得意
  • 日本語で説明できる

Book Now

จองผู้สอน

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ต่อ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านรายละเอียด