โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

What’s Ezy Talks?

จองเรียนออนไลน์กับติวเตอร์ชาวไทยหรือโค้ชชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา

Book your online class appointments with our Thai tutor or supportive Japanese coach.

タイ人の家庭教師と、またはネイティブコーチとのオンラインクラスの予約

Course

Ezy Talks

Tutor

อธิบายไวยากรณ์ให้เข้าใจง่ายขึ้น ความแตกต่างและอิทธิพลของภาษาแม่ และแนะนำเทคนิคการเรียน

Explain clearer grammar, differences, influence of mother tongue and suggest easy learning techniques.

文法や母国語との違いの影響を説明したり、学習テクニックを提案する

Coach

ฝึกการสนทนาแบบ Language Parent โดยการ feedback การออกเสียงและวิธีพูดที่ถูกต้อง ฝึกง่าย เป็นเร็ว

Practice get-together conversations as a Language Parent. You will improve it in no time.

正しい発音や話し方についてのフィードバックを提供し、言語の親として会話を練習する

Get to know us

ครูผู้สอนของเรา

เอกนรี

エークナリー

เจียง

チアーン

Nuch

ヌッ

แป๋ว

パオ

แนน

ネーン

เจมส์

ジェームス

เอ

エー

อรอุมา

オンウマー

ส้ม (ไม่เปรี้ยว)

เมี่ยง

ซูเสี่ยวซิน

Summer Love

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ต่อ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านรายละเอียด