โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ผู้สอน​

อรอุมา

オンウマー

ร่าเริง เป็นกันเอง กระตือรือร้นในการสอน

明るくフレンドリーで、積極的に教える

อธิบายไวยากรณ์พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เน้นฝึกพูดถามตอบ จัดการเรียนสอดคล้องกับบริบทและความสนใจผู้เรียนเป็นสำคัญ

例を挙げながら文法を説明する。生徒にたくさん話しかけて会話練習を行う。生徒の興味に応じ、それに関連した内容の授業をアレンジする。

ป.ตรี, ป.โท: สาขาการศึกษา

学士、修士:教育学

Book Now

จองผู้สอน

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ต่อ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านรายละเอียด