โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

คำศัพท์คาตาคานะใช้บ่อยในที่ทำงาน

คำศัพท์คาตาคานะใช้บ่อยในที่ทำงาน

  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้สื่อสารในเวลาทำงานมีอยู่มากมาย บางคำเราอาจพบได้ในชีวิตประจำวัน แต่บางคำก็เหมือนศัพท์ใหม่ที่เราได้ยินเป็นครั้งแรก ไม่ใช่แค่นั้น ทุกวันนี้ในสังคมออฟฟิศของญี่ปุ่นก็จะมีการใช้คำศัพท์คาตาคานะกันมากขึ้น จนแม้แต่คนญี่ปุ่นด้วยกันเองก็เริ่มไม่แน่ใจในความหมายของคำศัพท์

  แค่ฟังภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวก็ยากแล้ว พอเจอคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษของญี่ปุ่นก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำคำศัพท์คาตาคานะ ที่เป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นใช้บ่อยในที่ทำงานเพื่อให้ทุกคนได้ทำความคุ้นชินกับคำศัพท์ก่อนไปเจอสถานการณ์จริงกันครับ

สารบัญเนื้อหา

คำศัพท์คาตาคานะที่ใช้เป็นประจำในที่ทำงาน

プライオリティ (puraioriti)

  ภาษาอังกฤษ : Priority มีความหมายว่า ลำดับความสำคัญ’ เป็นคำที่จะใช้ในสถานการณ์ที่มีงานเข้ามาพร้อมกันมากมาย และเราต้องจัดลำดับความสำคัญของงานที่จะต้องทำก่อน-หลัง  

ตัวอย่างคำที่จะใช้ในทางธุรกิจ 

プライオリティが高い

(puraioriti ga takai) 

ลำดับความสำคัญสูง

ประโยคตัวอย่าง :  

この仕事はプライオリティが高いです。 

( kono shigoto wa puraioriti ga takai desu. 

แปลว่า งานนี้มีความสำคัญสูงครับ 

 

プライオリティがある

(puraioriti ga aru) 

มีลำดับความสำคัญ 

ตัวอย่างประโยค : 

この計画は自社にプライオリティがあります。 

(kono keikaku wa jisha ni puraioriti ga arimasu.) 

แปลว่า แผนงานนี้มีความสำคัญสำหรับบริษัทของเราครับ 

オンスケ (onsuke)

  เป็นคำย่อของ オンスケジュール (onsukeju-ru) มาจากคำว่า On schedule มีความหมายว่า ‘ตามกำหนดการ’ หรือ ‘เป็นไปตามแผนที่วางไว้’ 

ประโยคตัวอย่าง : 

この計画はオンスケです。 

(kono keikaku wa onsuke desu.) 

แผนงานนี้เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้ครับ 

バッファ (baffa)

  ภาษาอังกฤษ : Buffer บางครั้งก็เขียนว่า 「バッファーด้วยเช่นกัน ในภาษาญี่ปุ่น バッファ มีความหมายว่า 「緩衝 (kanshou) ที่แปลว่า กันชน」ในศัพท์ทางธุรกิจ バッファ มักถูกใช้เพื่อสื่อถึง ‘แผนสำรอง’ ‘ของสำรอง’ หรือ ‘การเผื่อเวลา’  

ประโยคตัวอย่าง :  

予期せぬ出費に備えて、バッファを確保しておきましょう。 

(yoki senu shuppi ni sonaete, baffa o kakuho shite okimashou.) 

มาเตรียมบัฟเฟอร์(งบประมาณ)เผื่อไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดกันเถอะครับ 

タスク (tasuku)

  ภาษาอังกฤษ : Task แปลว่า งาน ซึ่ง タスク ในศัพท์ทางธุรกิจจะไม่ได้หมายถึงงานทั่ว ๆ ไป แต่จะใช้สื่อถึง งานที่ต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด’ หรือ ‘งานที่ได้รับมอบหมายมาโดยเฉพาะ’

ประโยคตัวอย่าง : 

このタスクはいつまでに完了しますか? 

(kono tasuku wa itsu made ni kanryou shimasu ka?) 

งานนี้จะเสร็จภายในเมื่อไหร่ครับ? 

エビデンス (ebidensu)

  ภาษาอังกฤษ : Evidence แปลว่า หลักฐาน ในศัพท์ทางธุรกิจคำนี้จะหมายถึง ‘หลักฐาน’ หรือ ‘การยืนยัน’ เช่น การจดเนื้อหาประชุมไว้เป็น ‘หลักฐาน’ หรือ ลูกค้าต้องการ ‘หลักฐาน’ ยืนยันสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ 

ตัวอย่างประโยค : 

お客様は、エビデンスに基づいて製品の高品質を確信したいと考えています。 

(okyakusama wa, ebidensu ni motozuite seihin no kouhinshitsu wo kakushin shitai to kangaete imasu.) 

ลูกค้าต้องการหลักฐานเพื่อมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง / ลูกค้าต้องการมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงโดยอิงจากหลักฐาน

リテラシー (riterashii)

  ภาษาอังกฤษ : Literacy ในความหมายดั้งเดิมคือ ‘รู้หนังสือ มีความสามารถอ่านออกเขียนได้’ เมื่อใช้พูดในเชิงธุรกิจก็จะมีความหมายว่า ‘มีความรู้ความเข้าใจในสาขาเฉพาะ’ หรือ มีความรู้ความเข้าใจในบางสิ่งที่สามารถนำมาใช้กับการทำงานได้ 

ตัวอย่างประโยค : 

グローバル展開を目指す企業にとって、多言語リテラシーは不可欠です。 

(guroobaru tenkai wo mezasu kigyou ni totte, tagengo riterashii wa fukaketsu desu.) 

สำหรับบริษัทที่มุ่งมั่นสู่การขยายธุรกิจระดับโลก ความรู้ความสามารถด้านภาษาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

คำศัพท์คาตาคานะที่ใช้ในที่ประชุม

ブレスト (buresuto)

  เป็นคำย่อจาก ブレインストーミング (bureinsutoomingu) มาจากคำว่า Brainstorm ในภาษาอังกฤษ แปลว่า การระดมความคิด’ ‘การระดมสมอง’ 

ตัวอย่างประโยค : 

チームでブレストを行い、新しいアイデアをたくさん生み出しました。

(chiimu de buresuto wo okonai, atarashii aidea wo takusan umidashimashita.) 

เราระดมความคิดกันในทีมและได้ไอเดียใหม่ ๆ มากมาย 

アジェンダ (ajenda)

  ภาษาอังกฤษ : Agenda แปลว่า กำหนดการ’ ‘แผนปฏิบัติการ’ หรือ ‘หัวข้อการประชุม’

ตัวอย่างประโยค : 

会議のアジェンダを事前に全員に共有しておきました。 

(Kaigi no ajenda wo jizen ni zenin ni kyouyuu shite okimashita.) 

ผมได้แชร์วาระการประชุมให้ทุกคนล่วงหน้าแล้วครับ

スキーム (sukiimu)

  ภาษาอังกฤษ : Scheme แปลว่า แผนการ’ ‘แผนงาน’ ในภาษาญี่ปุ่นธุรกิจจะใช้สื่อถึง แนวคิด กลยุทธ์ และ แผนการสำหรับแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ 

ตัวอย่างประโยค :  

新しいマーケティングスキームを策定しました。

(atarashii maaketingu suki-mu wo sakuteishimashita.)

เราได้พัฒนาแผนการตลาดใหม่ 

ボトルネック (botorunekku)

  ภาษาอังกฤษ : Bottleneck แปลว่า ‘คอขวด’ ใช้สื่อถึงปัญหา อุปสรรค หรือ จุดอ่อน 

ตัวอย่างประโยค : 

このプロジェクトのボトルネックは、人手不足です。 

(kono purojekuto no botorunekku wa, hitodebusoku desu.) 

คอขวดของโครงการนี้คือการขาดแคลนกำลังคนครับ

バズる (bazuru)

  ภาษาอังกฤษ : Buzz เป็นคำสแลงภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า ‘กลายเป็นกระแส’ ‘กำลังมาแรง’ หรือ ‘กลายเป็นไวรัล’ 

ตัวอย่างประโยค : 

新しい商品の発売はSNSでバズり、売り切れとなりました。 

(atarashii shouhinn no hatsubai wa SNS de bazuri, urikire to narimashita.) 

การเปิดตัวสินค้าใหม่ของเรากลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียและขายหมดเกลี้ยงแล้วครับ

マスト (masuto)

  ภาษาอังกฤษ : Must แปลว่า ต้อง จำเป็นต้อง ดังนั้นเมื่อใช้เป็นศัพท์ทางธุรกิจจึงแปลว่าได้ว่า ‘งานที่ต้องทำอย่างแน่นอน’ พูดถึงสิ่งที่ ‘จำเป็น’ หรือ ‘ต้องทำ’ 

ตัวอย่างประโยค : 

明日の会議までに資料をマストで作成してください。 

(ashita no kaigi made ni shiryou wo masuto de sakusei shite kudasai.) 

กรุณาเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการประชุมวันพรุ่งนี้

  เป็นอย่างไรบ้างครับกับคำศัพท์คาตาคานะที่ใช้ในทางธุรกิจ ในบทความนี้เป็นตัวอย่างและคำที่พบเจอบ่อยในที่ทำงาน แต่ก็ยังมีคำศัพท์อื่น ๆ อีกมากมายเลย

  แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องจำทุกคำหรอกครับ ค่อย ๆ จำทีละนิดเริ่มจากคำศัพท์ที่เราได้ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและในที่ทำงานไปก่อน แค่นั้นก็ทำให้เราสามารถสนทนาได้อย่างราบรื่นขึ้นแล้ว

  และสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์หรือประโยคที่ใช้ในการทำงานเพิ่มเติม ผมขอแนะนำให้อ่าน クッション言葉 คำศัพท์สำหรับใช้เอาตัวรอดในที่ทำงาน ครับ

  หรือถ้าต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีผมขอแนะนำ อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น เริ่มต้นเรียนยังไงดี? ครับ และสำหรับผู้ที่อยากฝึกภาษาด้วยตัวเอง ผมขอแนะนำบทความ รวมแอปฝึกภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ครับ

  หากต้องการติดตามข่าวสารญี่ปุ่น คอนเทนต์สนุก ๆ หรือโปรโมชั่นคอร์สเรียนต่าง ๆ ก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านล่างครับ

  สนใจการเรียนภาษาออนไลน์ สามารถดูคอร์สเรียนโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. ได้ที่ www.tpaeduways.com

Picture of jirapong.s
jirapong.s
มนุษย์ออฟฟิศที่สนใจการตลาด ชอบการเขียนบทความ มีใจให้กับการคิดคอนเทนต์ อินกับการดูแลเว็บไซต์ อยากพัฒนาความรู้เรื่อง SEO

แชร์บทความนี้

บทความอื่นๆ เพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ต่อ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านรายละเอียด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น กรณีที่ท่านอายุต่ำกว่า 20 ปีโปรดกรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติมที่นี่

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอม เราจะไม่สามารถนำเสนอสิทธิพิเศษ โปรโมชั่น และโฆษณาได้ตรงกับความสนใจของคุณ

 • ความยินยอมเพื่อส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ

  ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งข่าวโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ หรือแจ้งข่าวสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นของสมาคม รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับฝ่ายหรือหน่วยงานอื่นของสมาคมเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารดังกล่าว หากไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นของสมาคมแก่ท่านได้

 • ความยินยอมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการเว็บไซต์

  เพื่อประเมินความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการเว็บไซต์ TPA Eduways หากไม่ยินยอม สมาคมจะไม่สามารถนำความคิดเห็นของท่านไประมวลผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการเว็บไซต์ TPA Eduways ได้

 • ความยินยอมเพื่อนำไปสู่การนำเสนอบริการต่าง ๆ

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรวจความต้องการใช้บริการต่าง ๆ ของสมาคม (customer needs) และเพื่อจัดทำฐานลูกค้าการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การนำเสนอบริการต่าง ๆ ที่สมาคมเห็นว่าเหมาะสมกับท่าน หากไม่ยินยอม สมาคมจะไม่สามารถนำข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อนำไปสู่การนำเสนอบริการต่าง ๆ ที่สมาคมเห็นว่าเหมาะสมกับท่านได้

Save