โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน นับจำนวนเป็นภาษาญี่ปุ่น

  การนับจำนวนเป็นภาษาญี่ปุ่นนั้นจะเปลี่ยนลักษณนาม หรือ วิธีบอกจำนวนตามรูปร่างหรือคุณสมบัติของสิ่งที่นับครับ ดังนั้นการนับจำนวนสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตในภาษาญี่ปุ่นจึงมีคำศัพท์และความซับซ้อนไม่ต่างจากภาษาไทยเลย

  หรือบางอย่างก็แยกย่อยเสียยิ่งกว่าคำลักษณนามของภาษาไทยด้วยครับ ทำให้ในบางสถานการณ์แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ยังใช้ลักษณนามผิดเช่นกัน 

แล้วลักษณนามที่ใช้ในการนับจำนวนของภาษาญี่ปุ่นมีเยอะแค่ไหน? มาดูกัน

สารบัญเนื้อหา

การนับจำนวนเป็นภาษาญี่ปุ่น มีลักษณนามให้ใช้มากกว่า 500 ประเภท

  เมื่อเรานับจำนวนในภาษาญี่ปุ่นหน่วยที่เพิ่มหลังตัวเลข เช่น “…ชิ้น ( 個 こ)” หรือ “…แก้ว ( 杯 はい)”  เรียกว่า คำลักษณนาม (助数詞 じょすうし) 

  ซึ่งจากการศึกษาพบว่าคำลักษณนามของญี่ปุ่นนั้นมีมากกว่า 500 ประเภทเลยทีเดียว และในจำนวนนี้มีการใช้งานจริงถึง 100 ประเภท แต่ในบทความนี้เราจะยกมาเฉพาะคำลักษณนามที่จะได้ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันครับ 

1. นับของชิ้นเล็ก

 / 個 こ อัน, ชิ้น, ก้อน, ลูก 

  เช่น ไข่ ผลไม้ แก้ว นาฬิกา ฯลฯ

นับจำนวนเป็นภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างการนับ 1 – 10

* คำอ่านที่เป็นตัวพิมพ์หนาคือเสียงพิเศษที่ต้องระวังและจดจำเพิ่ม

ลำดับคันจิคำอ่านคำแปล
1 )

1個
ひとつ

いっこ
1 ลูก / ชิ้น
2 )2つ

2個
ふたつ

にこ
2 ลูก / ชิ้น
3 )3つ

3個
みっつ

さんこ
3 ลูก / ชิ้น
4 )4つ

4個
よっつ

よんこ
4 ลูก / ชิ้น
5 )5つ

5個
いつつ

ごこ
5 ลูก / ชิ้น
6 )6つ

6個
むっつ

ろっこ
6 ลูก / ชิ้น
7 )7つ

7個
ななつ

ななこ
7 ลูก / ชิ้น
8 )8つ

8個
やっつ

はっこ
8 ลูก / ชิ้น
9 )9つ

9個
ここのつ

きゅうこ
9 ลูก / ชิ้น
10 )10

10個
とお

じゅっこ
10 ลูก / ชิ้น
? )いくつ

何個
いくつ

なんこ
(จำนวน) เท่าไหร่?

 

 1.   ひとつ / 1個 いっこ 1 ลูก / ชิ้น
 2.  2つ ふたつ / 2個 にこ 2 ลูก / ชิ้น
 3.  3つ みっつ / 3個 さんこ 3 ลูก / ชิ้น
 4.  4つ よっつ / 4個 よんこ 4 ลูก / ชิ้น
 5.  5つ いつつ / 5個 ごこ 5 ลูก / ชิ้น
 6.  6つ むっつ / 6個 ろっこ 6 ลูก / ชิ้น
 7.  7つ ななつ / 7個 ななこ 7 ลูก / ชิ้น
 8.  8つ やっつ / 8個 はっこ 8 ลูก / ชิ้น
 9.  9つ ここのつ / 9個 きゅうこ 9 ลูก / ชิ้น
 10.  10 とお / 10個 じゅっこ 10 ลูก / ชิ้น

? )  いくつ | 何個 なんこ (จำนวน) เท่าไหร่? 

2. นับของเป็นแผ่นบาง ๆ

枚 まい แผ่น, จาน, ใบ, เสื้อ

  เช่น กระดาษ ซีดี จาน เสื้อเชิ้ต ฯลฯ

ตัวอย่างการนับ 1 – 10

* คำอ่านที่เป็นตัวพิมพ์หนาคือเสียงพิเศษที่ต้องระวังและจดจำเพิ่ม

ลำดับคันจิคำอ่านคำแปล
1 )1枚いちまい1 แผ่น
2 )2枚にまい2 แผ่น
3 )3枚さんまい3 แผ่น
4 )4枚よんまい4 แผ่น
5 )5枚ごまい5 แผ่น
6 )6枚ろくまい6 แผ่น
7 )7枚ななまい7 แผ่น
8 )8枚はちまい8 แผ่น
9 )9枚きゅうまい9 แผ่น
10 )10枚じゅうまい10 แผ่น
? )何枚なんまいกี่แผ่น
 1.  1枚 いちまい 1 แผ่น 
 2.  2枚 にまい 2 แผ่น 
 3.  3枚 さんまい 3 แผ่น 
 4.  4枚 よんまい 4 แผ่น 
 5.  5枚 ごまい 5 แผ่น 
 6.  6枚 ろくまい 6 แผ่น 
 7.  7枚 ななまい 7 แผ่น 
 8.  8枚 はちまい 8 แผ่น 
 9.  9枚 きゅうまい 9 แผ่น 
 10.  10枚 じゅうまい 10 แผ่น 

?) 何枚 なんまい กี่แผ่น 

3. นับวัตถุเรียวยาว (แท่ง, ขวด)

本 ほん แท่ง, ขวด, ต้น, ด้าม 

  เช่น ดินสอ ปากกา ร่ม ต้นไม้ กล้วย ขวดน้ำ ฯลฯ

ตัวอย่างการนับ 1 – 10

* คำอ่านที่เป็นตัวพิมพ์หนาคือเสียงพิเศษที่ต้องระวังและจดจำเพิ่ม

ลำดับคันจิคำอ่านคำแปล
1 )1本いっぽん1 ต้น / แท่ง
2 )2本にほん2 ต้น / แท่ง
3 )3本さんぼん3 ต้น / แท่ง
4 )4本よんほん4 ต้น / แท่ง
5 )5本ごほん5 ต้น / แท่ง
6 )6本ろっぽん6 ต้น / แท่ง
7 )7本ななほん7 ต้น / แท่ง
8 )8本はっぽん8 ต้น / แท่ง
9 )9本きゅうほん9 ต้น / แท่ง
10 )10本じゅっぽん10 ต้น / แท่ง
? )何本なんぼんกี่ต้น / แท่ง
 1.  1本 いっぽん 1 ต้น / แท่ง 
 2.  2本 にほん 2 ต้น / แท่ง 
 3.  3本 さんぼん 3 ต้น / แท่ง 
 4.  4本 よんほん 4 ต้น / แท่ง 
 5.  5本 ごほん 5 ต้น / แท่ง 
 6.  6本 ろっぽん 6 ต้น / แท่ง 
 7.  7本 ななほん 7 ต้น / แท่ง 
 8.  8本 はっぽん 8 ต้น / แท่ง 
 9.  9本 きゅうほん 9 ต้น / แท่ง 
 10.  10本 じゅっぽん 10 ต้น / แท่ง 

?)  何本 なんぼん กี่ต้น / แท่ง 

4. นับจำนวนหนังสือ

冊 さつ เล่ม, ฉบับ 

  เช่น หนังสือ สมุดโน้ต พจนานุกรม ฯลฯ

ตัวอย่างการนับ 1 – 10

* คำอ่านที่เป็นตัวพิมพ์หนาคือเสียงพิเศษที่ต้องระวังและจดจำเพิ่ม

ลำดับคันจิคำอ่านคำแปล
1 )1冊いっさつ1 เล่ม
2 )2冊にさつ2 เล่ม
3 )3冊さんさつ3 เล่ม
4 )4冊よんさつ4 เล่ม
5 )5冊ごさつ5 เล่ม
6 )6冊ろくさつ6 เล่ม
7 )7冊ななさつ7 เล่ม
8 )8冊はっさつ8 เล่ม
9 )9冊きゅうさつ9 เล่ม
10 )10冊じゅっさつ10 เล่ม
? )何冊なんさつกี่เล่ม
 1.  1冊 いっさつ 1 เล่ม 
 2.  2冊 にさつ 2 เล่ม 
 3.  3冊 さんさつ 3 เล่ม 
 4.  4冊 よんさつ 4 เล่ม 
 5.  5冊 ごさつ 5 เล่ม 
 6.  6冊 ろくさつ 6 เล่ม 
 7.  7冊 ななさつ 7 เล่ม 
 8.  8冊 はっさつ 8 เล่ม 
 9.  9冊 きゅうさつ 9 เล่ม 
 10.  10冊 じゅっさつ 10 เล่ม 

? )  何冊 なんさつ กี่เล่ม 

5. นับจำนวนสัตว์เล็ก ๆ และสัตว์ปีก

匹 ひき ตัว

  เช่น แมว ปู กุ้ง อิกัวน่า สุนัขจิ้งจอก ค้างคาว มด นกกระสา ฯลฯ

ตัวอย่างการนับ 1 – 10

* คำอ่านที่เป็นตัวพิมพ์หนาคือเสียงพิเศษที่ต้องระวังและจดจำเพิ่ม

ลำดับคันจิคำอ่านคำแปล
1 )1匹いっぴき1 ตัว
2 )2匹にひき2 ตัว
3 )3匹さんびき3 ตัว
4 )4匹よんひき4 ตัว
5 )5匹ごひき5 ตัว
6 )6匹ろっぴき6 ตัว
7 )7匹ななひき7 ตัว
8 )8匹はっぴき8 ตัว
9 )9匹きゅうひき9 ตัว
10 )10匹じゅっぴき10 ตัว
? )何匹なんびきกี่ตัว
 1.  1匹 いっぴき 1 ตัว 
 2.  2匹 にひき 2 ตัว 
 3.  3匹 さんびき 3 ตัว 
 4.  4匹 よんひき 4 ตัว 
 5.  5匹 ごひき 5 ตัว 
 6.  6匹 ろっぴき 6 ตัว 
 7.  7匹 ななひき 7 ตัว 
 8.  8匹 はっぴき 8 ตัว 
 9.  9匹 きゅうひき 9 ตัว 
 10.  10匹 じゅっぴき 10 ตัว 

?)  何匹 なんびき กี่ตัว 

เรื่องน่ารู้ : ลักษณนามของสัตว์สามารถแบ่งหลัก ๆ ได้เป็น 匹(ひき)สำหรับใช้นับสัตว์ตัวเล็กและสัตว์ปีก กับ 頭(とう)สำหรับใช้นับสัตว์ใหญ่ เช่น ม้า, วัว, โคอาลา, วาฬ, กอริลลา และ แพนด้า(ไม่นับลูกแพนด้า) เป็นต้น 

  โดยจะมีสัตว์บางชนิดที่สามารถใช้ได้ทั้ง และ เช่น สุนัข, โลมา, หมู, แกะ, หมี, เต่า และ ลิง 

6. บอกเลขชั้นอาคาร

階 かい ชั้น 

  คือลักษณนามสำหรับการบอกชั้นของอาคาร เช่น ชั้น 2, ชั้น 3 เป็นต้น

ตัวอย่างการบอกเลขชั้น 1 – 10

* คำอ่านที่เป็นตัวพิมพ์หนาคือเสียงพิเศษที่ต้องระวังและจดจำเพิ่ม

ลำดับคันจิคำอ่านคำแปล
1 )1階いっかいชั้น 1
2 )2階にかいชั้น 2
3 )3階さんかい

さんがい
ชั้น 3
4 )4階よんかいชั้น 4
5 )5階ごかいชั้น 5
6 )6階ろっかいชั้น 6
7 )7階ななかいชั้น 7
8 )8階はちかい

はっかい
ชั้น 8
9 )9階きゅうかいชั้น 9
10 )10階じゅっかいชั้น 10
? )何階なんがいชั้นที่เท่าไหร่
 1. 1階 いっかい ชั้น 1 
 2. 2階 にかい ชั้น 2 
 3. 3階 さんかいさんがい ชั้น 3 
 4. 4階 よんかい ชั้น 4 
 5. 5階 ごかい ชั้น 5 
 6. 6階 ろっかい ชั้น 6 
 7. 7階 ななかい ชั้น 7 
 8. 8階 はちかいはっかい ชั้น 8 
 9. 9階 きゅうかい ชั้น 9 
 10. 10階 じゅっかい ชั้น 10 

?)  何階 なんがい ชั้นที่เท่าไหร่ 

เรื่องน่ารู้ : เมื่อต้องการบอกจำนวนชั้นของบ้าน หรืออาคารต่าง ๆ เช่น บ้านหลังนี้มี 2 ชั้นครับ สามารถพูดได้ดังนี้「 この家 (いえ) は 2階建て (にかいだて) です。」

7. นับจำนวนครั้ง

 かい ครั้ง 

  คือลักษณนามสำหรับนับจำนวนครั้งของการกระทำ เหตุการณ์ หรือ ประสบการณ์ เช่น ผมเคยดูหนังเรื่องนี้ 2 ครั้ง「 はこの映画 (えいが) 2回 (にかい) 見 (み) たことがあります。 

ตัวอย่างการบอกจำนวนครั้ง 1 – 10

* คำอ่านที่เป็นตัวพิมพ์หนาคือเสียงพิเศษที่ต้องระวังและจดจำเพิ่ม

ลำดับคันจิคำอ่านคำแปล
1 )1回いっかい1 ครั้ง
2 )2回にかい2 ครั้ง
3 )3回さんかい3 ครั้ง
4 )4回よんかい4 ครั้ง
5 )5回ごかい5 ครั้ง
6 )6回ろっかい6 ครั้ง
7 )7回ななかい7 ครั้ง
8 )8回はっかい8 ครั้ง
9 )9回きゅうかい9 ครั้ง
10 )10回じゅっかい10 ครั้ง
? )何回なんがいกี่ครั้ง
 1. 1回 いっかい 1 ครั้ง 
 2. 2回 にかい 2 ครั้ง 
 3. 3回 さんかい 3 ครั้ง 
 4. 4回 よんかい 4 ครั้ง 
 5. 5回 ごかい 5 ครั้ง 
 6. 6回 ろっかい 6 ครั้ง 
 7. 7回 ななかい 7 ครั้ง 
 8. 8回 はっかい 8 ครั้ง 
 9. 9回 きゅうかい 9 ครั้ง 
 10. 10回 じゅっかい 10 ครั้ง 

?)   何回 なんかい กี่ครั้ง 

8. นับจำนวนยานพาหนะ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

台 だい เครื่อง, คัน 

  คือลักษณนามสำหรับนับจำนวนเครื่องของรถยนต์ หรือยานพาหนะประเภทอื่น ๆ เช่น รถบัส หรือ รถบรรทุก 

  และยังสามารถใช้นับกับจำนวนของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่น ตู้เย็น พัดลม แอร์ ได้อีกด้วย

ตัวอย่างการบอกจำนวนครั้ง 1 – 10

* คำอ่านที่เป็นตัวพิมพ์หนาคือเสียงพิเศษที่ต้องระวังและจดจำเพิ่ม

ลำดับคันจิคำอ่านคำแปล

1 )

1台いちだい1 คัน / เครื่อง
2 )

2台

にだい2 คัน / เครื่อง
3 )

3台

さんだい3 คัน / เครื่อง

4 )

4台よんだい4 คัน / เครื่อง

5 )

5台ごだい5 คัน / เครื่อง

6 )

6台ろくだい6 คัน / เครื่อง

7 )

7台ななだい7 คัน / เครื่อง

8 )

8台はちだい8 คัน / เครื่อง

9 )

9台きゅうだい9 คัน / เครื่อง

10 )

10台じゅうだい10 คัน / เครื่อง

? )

何台なんだいกี่คัน / เครื่อง

 

 1. 1台 いちだい 1 คัน / เครื่อง 
 2. 2台 にだい 2 คัน / เครื่อง 
 3. 3台 さんだい 3 คัน / เครื่อง 
 4. 4台 よんだい 4 คัน / เครื่อง
 5. 5台 ごだい 5 คัน / เครื่อง
 6. 6台 ろくだい 6 คัน / เครื่อง
 7. 7台 ななだい 7 คัน / เครื่อง
 8. 8台 はちだい 8 คัน / เครื่อง
 9. 9台 きゅうだい 9 คัน / เครื่อง
 10. 10台 じゅうだい 10 คัน / เครื่อง

?)   何台 なんだい กี่คัน / เครื่อง 

9. นับแก้ว ถ้วย และชาม

 はい แก้ว, ถ้วย, ชาม 

  เช่น แก้วน้ำ ชามก๋วยเตี๋ยว และถ้วยน้ำชา 

ตัวอย่างการบอกจำนวนครั้ง 1 – 10

* คำอ่านที่เป็นตัวพิมพ์หนาคือเสียงพิเศษที่ต้องระวังและจดจำเพิ่ม

ลำดับคันจิคำอ่านคำแปล

1 )

1杯いっぱい1 แก้ว / ชาม
2 )

2杯

にはい2 แก้ว / ชาม
3 )

3杯

さんばい3 แก้ว / ชาม

4 )

4杯よんはい4 แก้ว / ชาม

5 )

5杯ごはい5 แก้ว / ชาม

6 )

6杯ろっぱい6 แก้ว / ชาม

7 )

7杯ななはい7 แก้ว / ชาม

8 )

8杯はっぱい8 แก้ว / ชาม

9 )

9杯きゅうはい9 แก้ว / ชาม

10 )

10杯じゅっぱい10 แก้ว / ชาม

? )

何杯なんばいกี่แก้ว / ชาม
 1. 1杯 いっぱい 1 แก้ว / ชาม 
 2. 2杯 にはい 2 แก้ว / ชาม 
 3. 3杯 さんばい 3 แก้ว / ชาม 
 4. 4杯 よんはい 4 แก้ว / ชาม 
 5. 5杯 ごはい 5 แก้ว / ชาม 
 6. 6杯 ろっぱい 6 แก้ว / ชาม
 7. 7杯 ななはい 7 แก้ว / ชาม 
 8. 8杯 はっぱい 8 แก้ว / ชาม
 9. 9杯 きゅうはい 9 แก้ว / ชาม 
 10. 10杯 じゅっぱい 10 แก้ว / ชาม

?)   何杯 なんばい กี่แก้ว / ชาม 

10. นับจำนวนคน

人 り / にん คน 

  คือลักษณนามสำหรับนับจำนวนคน มีเสียงเฉพาะเพียงสองเสียงคือ ひとり กับ ふたり นอกจากนั้นสามารถเติม にん หลังตัวเลขได้เลย ยกเว้นเลข 4 ที่จะออกเสียงสั้นกว่าการนับเลขปกติ

ตัวอย่างการบอกจำนวนครั้ง 1 – 10

* คำอ่านที่เป็นตัวพิมพ์หนาคือเสียงพิเศษที่ต้องระวังและจดจำเพิ่ม

ลำดับคันจิคำอ่านคำแปล
1 )

1人

ひとり1 คน
2 )

2人

ふたり2 คน
3 )

3人

さんにん3 คน

4 )

4人よにん4 คน

5 )

5人ごにん5 คน

6 )

6人ろくにん6 คน

7 )

7人ななにん7 คน

8 )

8人はちにん8 คน

9 )

9人きゅうにん9 คน

10 )

10人じゅうにん10 คน

? )

何人なんにんกี่คน
 1. 1人 ひとり 1 คน 
 2. 2人 ふたり 2 คน
 3. 3人 さんにん 3 คน
 4. 4人 よにん 4 คน
 5. 5人 ごにん 5 คน
 6. 6人 ろくにん 6 คน
 7. 7人 ななにん 7 คน
 8. 8人 はちにん 8 คน
 9. 9人 きゅうにん 9 คน
 10. 10人 じゅうにん 10 คน

?)   何人 なんにん กี่คน 

11. นับจำนวนรองเท้า ถุงเท้า

 そく คู่ 

  คือลักษณนามสำหรับใช้นับจำนวนรองเท้า หรือ ถุงเท้าที่เป็นคู่

ตัวอย่างการบอกจำนวนครั้ง 1 – 10

* คำอ่านที่เป็นตัวพิมพ์หนาคือเสียงพิเศษที่ต้องระวังและจดจำ

ลำดับคันจิคำอ่านคำแปล
1 )

1足

いっそく1 คู่
2 )

2足

ふそく2 คู่
3 )

3足

さんそく3 คู่

4 )

4足よんそく4 คู่

5 )

5足ごそく5 คู่

6 )

6足ろくそく6 คู่

7 )

7足ななそく7 คู่

8 )

8足はっそく8 คู่

9 )

9足きゅうそく9 คู่

10 )

10足じゅっそく10 คู่

? )

何足なんそくกี่คู่
 1. 1足 いっそく 1 คู่ 
 2. 2足 にそく 2 คู่
 3. 3足 さんそく 3 คู่
 4. 4足 よんそく 4 คู่
 5. 5足 ごそく 5 คู่
 6. 6足 ろくそく 6 คู่
 7. 7足 ななそく 7 คู่
 8. はっそく 8 คู่
 9. 9足 きゅうそく 9 คู่
 10. 10足 じゅっそく 10 คู่

?)   何足 なんそく กี่คู่

  ลักษณนามข้อที่ 1 – 11 นี้คือลักษณนามพื้นฐานที่เราจะได้ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องบอกหรือนับจำนวนเป็นภาษาญี่ปุ่นครับ

  แต่ภาษาญี่ปุ่นก็ยังมีลักษณนามที่น่าสนใจ หรือได้ใช้บ่อยอีกมากที่เราจะได้เจอในชีวิตประจำวัน เช่น 円 (えん) ลักษณนามของจำนวนเงินเยน หรือ 度 (ど) ลักษณนามแสดงอุณหภูมิ เป็นต้น

  สำหรับใครที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม อยากเข้าใจลักษณนามมากยิ่งขึ้น สามารถดูคอร์สเรียนได้ที่ หน้าคอร์สเรียน หรือหากสนใจอยากลองเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ผมขอแนะนำให้อ่าน อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น เริ่มต้นยังไงดี ครับ และถ้าอยากรู้ว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วไปทำงานอะไรได้บ้าง ผมขอแนะนำบทความ เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ครับ

  หากต้องการติดตามข่าวสารญี่ปุ่น คอนเทนต์สนุก ๆ หรือโปรโมชั่นคอร์สเรียนต่าง ๆ ก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านล่างครับ

  สนใจการเรียนภาษาออนไลน์ สามารถดูคอร์สเรียนโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. ได้ที่ www.tpaeduways.com

Picture of jirapong.s
jirapong.s
มนุษย์ออฟฟิศที่สนใจการตลาด ชอบการเขียนบทความ มีใจให้กับการคิดคอนเทนต์ อินกับการดูแลเว็บไซต์ อยากพัฒนาความรู้เรื่อง SEO

แชร์บทความนี้

บทความอื่นๆ เพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ต่อ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านรายละเอียด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น กรณีที่ท่านอายุต่ำกว่า 20 ปีโปรดกรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติมที่นี่

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอม เราจะไม่สามารถนำเสนอสิทธิพิเศษ โปรโมชั่น และโฆษณาได้ตรงกับความสนใจของคุณ

 • ความยินยอมเพื่อส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ

  ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งข่าวโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ หรือแจ้งข่าวสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นของสมาคม รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับฝ่ายหรือหน่วยงานอื่นของสมาคมเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารดังกล่าว หากไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นของสมาคมแก่ท่านได้

 • ความยินยอมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการเว็บไซต์

  เพื่อประเมินความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการเว็บไซต์ TPA Eduways หากไม่ยินยอม สมาคมจะไม่สามารถนำความคิดเห็นของท่านไประมวลผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการเว็บไซต์ TPA Eduways ได้

 • ความยินยอมเพื่อนำไปสู่การนำเสนอบริการต่าง ๆ

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรวจความต้องการใช้บริการต่าง ๆ ของสมาคม (customer needs) และเพื่อจัดทำฐานลูกค้าการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การนำเสนอบริการต่าง ๆ ที่สมาคมเห็นว่าเหมาะสมกับท่าน หากไม่ยินยอม สมาคมจะไม่สามารถนำข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อนำไปสู่การนำเสนอบริการต่าง ๆ ที่สมาคมเห็นว่าเหมาะสมกับท่านได้

Save