โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

0(0)

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 9      (จ.,พ. 19.00-21.00)

 • Course level: Beginner
 • Categories Japanese
 • Duration 48h
 • Total Enrolled 0

About Course

JB09 / มินนะโนะนิฮงโกะ บทที่ 34-38

Description

เรียนบทที่ 34-38 ของหนังสือ Minna no Nihongo เล่ม 3 โดยเน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักไวยากรณ์ เรียนรู้คำศัพท์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่น โดยจะเรียนไวยากรณ์กับอาจารย์คนไทย และฝึกฝนการสนทนาและการฟัง กับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

What Will I Learn?

 • 1.สามารถพูดคุยสนทนาเบื้องต้นได้
 • 2.สามารถนำไปใช้งานได้จริง
 • 3.เรียนรู้คำศัพท์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
5,800.00 ฿

Course Details

 • JB09-21-S006MZ (3/1/22-24/3/22)
 • Date : Monday & Wednesday
 • Time : 19.00-21.00
 • Book : Minna no Nihongo 3

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บสถิติผู้เยี่ยมชมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัว