โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

0(0)

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 8       (อ.,พฤ. 19.00-21.00)     เริ่ม 21 ธ.ค.64

  • Course level: Beginner
  • Categories Japanese
  • Duration 40h
  • Total Enrolled 0

Description

เริ่มเรียนบทที่ 30-33 ของหนังสือ Minna no Nihongo เล่ม 3 โดยเน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักไวยากรณ์ เรียนรู้คำศัพท์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่น โดยจะเรียนไวยากรณ์กับอาจารย์คนไทยและฝึกฝนการสนทนาและฝึกฟังกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

4,900.00 ฿

Course Details

  • JB08-21-S005DZ (21/12/21-3/3/22)
  • Date : Tuesday & Thursday
  • Time : 19.00-21.00
  • Book : Minna no Nihongo 3

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ต่อ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านรายละเอียด