โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

0(0)

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 6           (อา. 13.30-16.50)

  • Course level: Beginner
  • Categories Japanese
  • Duration 48h
  • Total Enrolled 0

Description

เรียนบทที่ 21-25 ของหนังสือ Minna no Nihongo เล่ม 2 โดยเน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักไวยากรณ์ เรียนรู้คำศัพท์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่น โดยจะเรียนไวยากรณ์กับอาจารย์คนไทย และฝึกฝนการสนทนาและฟังกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

5,800.00 ฿

Course Details

  • JB06-21-S006IZ (23/1/22-24/4/22)
  • Date : Sunday
  • Time : 13.30-16.50
  • Book : Minna no Nihongo 2

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บสถิติผู้เยี่ยมชมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัว