โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

0(0)

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 6           (อ.,พฤ 19.00-21.00) เริ่ม 25 ม.ค.65 )

  • Course level: Beginner
  • Categories Japanese
  • Duration 48h
  • Total Enrolled 7

Description

เรียนบทที่ 21-25 ของหนังสือ Minna no Nihongo เล่ม 2 โดยเน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักไวยากรณ์ เรียนรู้คำศัพท์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่น โดยจะเรียนไวยากรณ์กับอาจารย์คนไทย และฝึกฝนการสนทนาและฟังกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

5,800.00 ฿

Course Details

  • JB06-21-S007DZ (25/1/22-31/3/22)
  • Date : Tuesday & Thursday
  • Time : 19.00-21.00
  • Teacher : Japanese Teacher & Thai Teacher
  • Book : Minna no Nihongo 2 ( 2nd Edition)

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ต่อ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านรายละเอียด