โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

0(0)

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3               ( ส. 13.15-17.15) เริ่ม 22 ม.ค.65

  • Course level: Beginner
  • Categories Japanese
  • Duration 40h
  • Total Enrolled 5

Description

เรียนบทที่ 9-12 ของหนังสือ Minna no Nihongo เล่ม 1 โดยเน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักไวยากรณ์ เรียนรู้คำศัพท์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่น โดยจะเรียนไวยากรณ์กับอาจารย์คนไทยและฝึกฝนการสนทนาและฝึกฟังกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

Topics for this course

11 Days40h

Linik, ID Zoom for JB03-21-S021GZ (22/1/22-26/3/22)

Link, ID & Passcode for JB03-21-S021GZ

บทที่ 9

บทที่ 10

บทที่ 11

บทที่ 12

Final Test for course JB03

4,900.00 ฿

Course Details

  • JB03-21-S021GZ (22/1/22-26/3/22)
  • Date : Saturday
  • Time : 13.15-17.15
  • Teacher : Japanese Teacher & Thai Teacher
  • Book : Minna no Nihongo 1 ( 2nd Edition)

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ต่อ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านรายละเอียด