โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

0(0)

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2       (อา. 13.15-17.15) เริ่ม 13 ก.พ.65)

  • Course level: Beginner
  • Categories Japanese
  • Duration 40h
  • Total Enrolled 0

Description

เรียนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเรียงลำดับหลักไวยากรณ์ จากง่ายไปยาก สามารถพูดคุยหัวข้อเรื่องใกล้ตัวและโต้ตอบอย่างง่าย ๆ ในสถานการณ์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาการเรียนมินนะโนะฯ 1 ไวยากรณ์ บทที่ 5-8

 

4,900.00 ฿

Course Details

  • JB02-21-S027IZ (13/2/22-17/4/22)
  • Date : Sunday
  • Time : 13.15-17.15
  • Teacher : Japanese Teacher & Thai Teacher
  • Book : Minna no Nihongo 1 (2 nd edition)

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ต่อ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านรายละเอียด