โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

0(0)

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1           (ส. 13.30-16.50)

  • Course level: Beginner
  • Categories Japanese
  • Duration 48h
  • Total Enrolled 2

Description

เริ่มเรียนตัวอักษรญี่ปุ่น ฮิรางานะ และคาตากานะ เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเรียงลำดับหลักไวยากรณ์ จากง่ายไปยาก สามารถพูดคุยหัวข้อเรื่องใกล้ตัว และโต้ตอบอย่างง่าย ๆ ในสถานการณ์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันอย่างเข้าใจ

สั่งซื้อชุดหนังสือ JB01 ออนไลน์ ได้ที่ 📕 ✨ https://tpabook.com/product/slc-jb01/

What Will I Learn?

  • 1. อักษรญี่ปุ่น ฮิรางานะ และคาตากานะ
  • 2. สามารถพูดคุยหัวเรื่องใกล้ตัวและโต้ตอบอย่างง่าย ๆ ในสถานการณ์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
5,800.00 ฿

Course Details

  • JB01-21-S018GZ (30/10/21-26/2/22)
  • Date : Saturday
  • Time : 13.30-16.50
  • Book : Minna no Nihongo 1 (2 nd Edition)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บสถิติผู้เยี่ยมชมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัว