โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

5.00
(2 %d ดาว)

The 21st Century Skill แนวทางพัฒนาการสอนภาษาญี่ปุ่น

คอร์สที่อยากเรียน แชร์:
เริ่มคอร์ส
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

หลักสูตรประกอบด้วย 8 Module 11 คลิป ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัติโดยการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ด้านความรู้ (Knowledge) 

เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ 

 • ทักษะศตวรรษที่ 21 กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 
 • จุดมุ่งหมายและสาระสำคัญในการเรียนภาษาต่างประเทศ 
 • วิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 

ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) 

เพื่อสามารถออกแบบแผนการเรียนรู้  

 • การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร: การนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการใช้สถานการณ์และการ Input  
 • การสอนคำศัพท์และไวยากรณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 • การนำเพลงและเกมไปใช้ในชั้นเรียน  
 • การฝึกประยุกต์ใช้จริง บทบาทสมมติ (Role Play)  ละครสั้น (Mini Drama) 
 • การฝึกประยุกต์ใช้จริง: แบบฝึกที่เป็นรูปแบบภาระงาน (Task) และการประเมินผล (Performance Assessment) 

ด้านคุณลักษณะความเป็นครู (Attribute) 

เพื่อให้มีความใฝ่รู้เกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ 

 

Show More

Course Curriculum

แนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21
“หลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21” จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เนื้อหาโดย อาจารย์ประภา แสงทองสุข หัวหน้าคณาจารย์ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

 • Module 1 เนื้อหาหลักสูตรและตัวชี้วัด
  04:31
 • Module 2 ทักษะศตวรรษที่ 21 กับการเรียนการสอนภาษา
  10:32
 • Module 3 จุดมุ่งหมายและสาระสำคัญในการเรียนภาษาต่างประเทศ
  11:01
 • Module 4 การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
  16:29
 • Module 5 การสอนคำศัพท์และไวยากรณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง [EP1/4]
  08:17
 • Module 5 การสอนคำศัพท์และไวยากรณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง [EP2/4]
  12:24
 • Module 5 การสอนคำศัพท์และไวยากรณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง [EP3/4]
  13:42
 • Module 5 การสอนคำศัพท์และไวยากรณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง [EP4/4]
  08:25
 • Module 6 การนำเพลงและเกมไปใช้ในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21
  08:36
 • Module 7 การฝึกประยุกต์ใช้จริง: บทบาทสมมติ (Role Play) ละครสั้น (Mini Drama)
  16:37
 • Module 8 การฝึกประยุกต์ใช้จริง: ภาระงาน (Task) และการประเมินผล (Performance Assessment)
  14:12

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 2 Ratings
5
2 %d ดาว
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
สโ
2 เดือน มาแล้ว
หลังจากที่ดูคลิปจบแล้ว รู้สึกว่าได้ย้อนกลับไปมองการจัดการเรียนการสอนของตัวเองอีกครั้งว่าไม่ค่อยสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21เลย หลังจากนี้จะทบทวนวิธีการสอนของตัวเองใหม่ และนำไอเดียในการสอนจากการดูคลิปนี้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น + จากที่ดูคลิปรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อเลย เนื่องจากมีการถาม ตอบ และยกตัวอย่างไอเดียในการสอนมาให้เห็นได้ชัดเจน + สามารถย้อนกลับไปทบทวนคลิปได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อที่จะไม่ลืม ไม่ใช่เพียงแต่ว่าดูแล้วเข้าใจเฉยๆ ต้องเข้าใจอย่างท่องแท้ด้วย + คลิปเข้าใจง่าย กระชับ เห็นภาพชัดเจนดีค่ะขอบคุณสำหรับคลิปไอเดียดีๆแบบนี้นะคะ
EL
3 เดือน มาแล้ว
Good

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ต่อ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านรายละเอียด