โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วทำงานอะไรได้บ้าง มีบริษัทญี่ปุ่นในไทยเยอะไหม? 

เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

  ถ้าเราเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วจะทำงานอะไรได้บ้าง จะมีงานรองรับไหม แล้วเงินเดือนจะดีหรือเปล่า สำหรับคนในยุคนี้แล้ว แรงบันดาลใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น นอกจากต้องการเข้าถึงสื่อที่เป็นความบันเทิงต่าง ๆ เช่น อนิเมะ เกม หรือการดูหนังฟังเพลงแล้ว ก็ต้องเป็นเรื่องงานและเงินนี่แหละครับ 

สารบัญเนื้อหา

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

  ก่อนที่จะคิดถึงเรื่องงานกับเรื่องเงิน เราควรมารู้จักเบื้องหลังความผูกพันระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นสักหน่อยว่า ประเทศทั้งสองมีความสัมพันธ์กันมานานแค่ไหน และเป็นมาอย่างไรบ้าง เพื่อประกอบการตัดสินใจของตัวเราในการเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น 

  ในอดีตประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 600 ปี แต่ถ้านับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ไทยและญี่ปุ่นได้มีการลงนามปฏิญญาทางพระราชไม่ตรีและการพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พุทธศักราช 2430 นับเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและเศรษฐกิจร่วมกัน เป็นเวลากว่า 135 ปี และด้วยความสัมพันธ์ที่ดีนี้เองทำให้ประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง

  จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในปี พ.ศ. 2566 ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งสิ้น 127,532 ล้านบาท ซึ่งญี่ปุ่นได้ลงทุนในประเทศไทยถึง 32,148 ล้านบาท เป็นอันดับ 1 จากทุกประเทศ ตามด้วยประเทศสิงคโปร์ 25,405 ล้านบาท และประเทศฮ่องกง 17,325 ล้านบาท 

5 rank countries investing in Thailand

บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

  จำนวนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ณ ปัจจุบันมีราว ๆ 6,000 – 7,000 บริษัท หากนับเฉพาะที่เป็นสมาชิกหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ก็มีจำนวนถึง 1,636 บริษัท ถือว่าเป็นจำนวนบริษัทต่างชาติที่มากที่สุดอันดับต้น ๆ ที่เปิดในประเทศไทย 

  แน่นอนว่าบริษัทญี่ปุ่นที่เปิดในประเทศไทยเหล่านี้ต้องการบุคลากรที่รู้ภาษาญี่ปุ่นจำนวนมาก เพื่อเป็นผู้ช่วยประสานงานระหว่างนายญี่ปุ่นกับพนักงานในบริษัท และเป็นผู้ติดต่อระหว่างบริษัทในไทยกับในญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นผู้รู้ภาษาญี่ปุ่นจึงมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทเหล่านี้หรือมีโอกาสได้ย้ายไปทำงานในบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นสูงนั่นเอง

จุดเริ่มต้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นในไทย

  ภาษาญี่ปุ่นเริ่มมีการเปิดสอนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 ที่โรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุข ในแผนกวิสามัญ ภาษาต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

  สำหรับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เริ่มเปิดสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นสถาบันแรก ๆ ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยในตอนแรกใช้ชื่อว่า โรงเรียนสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จนปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) รวมระยะเวลากว่า 50 ปีแล้วนั่นเอง 

ความต้องการบุคลากรผู้รู้ภาษาญี่ปุ่น 

  ในปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรผู้รู้ภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยจำนวนมาก โดยตำแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุด  ได้แก่ 

 1. งานล่าม / แปล ญี่ปุ่น  
 2. เลขานุการสำหรับนายญี่ปุ่น
 3. พนักงานฝ่ายขายกับลูกค้าญี่ปุ่น
 4. ประสานงานฝ่ายขาย
 5. งานวิศวกรรม
 6. พนักงานฝ่ายบุคคล / ธุรการของบริษัทญี่ปุ่นในไทย
 7. พนักงานไอที / โปรแกรมเมอร์
 8. เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
 9. ครูสอนภาษาญี่ปุ่น 

  โดยเฉพาะอาชีพครูสอนภาษาญี่ปุ่นนั้นขาดแคลนคนอยู่เสมอเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี 

  อาชีพที่กล่าวถึงข้างต้นมีความต้องการผู้รู้ภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างสูง และมีเงื่อนไขการจ้างงานที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาอื่น ๆ แต่อาชีพเหล่านี้จะพิจารณาการจ้างงานจากความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (Japanese Language Proficiency Test) และประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่น ทำให้ผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษามากกว่า หรือเคยไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น จะได้เปรียบกว่าคนที่รู้ภาษาญี่ปุ่นเพียงระดับพื้นฐาน 

เรียนภาษาญี่ปุ่นทำงานอะไรได้บ้าง อาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น

การเรียนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน 

  ในปัจจุบันการเรียนภาษาญี่ปุ่นง่ายและสะดวกขึ้นมาก เพราะมีคอร์สให้เลือกเรียนมากมายตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น ไปจนถึงคอร์สเรียนสำหรับใช้ทำงานจริง ซึ่งทุกคอร์สเราสามารถเลือกเรียนแบบออนไลน์ก็ได้ หรือจะเรียนในห้องเรียนกับอาจารย์ผู้สอนก็ได้เช่นกัน 

  นั่นทำให้เราสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาของเราได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกหลักสูตรที่จะเรียนได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรเร่งรัด หรือ หลักสูตรทั่วไป สำหรับคนที่อยากรู้ถึงความแตกต่างทั้งสองหลักสูตร ผมขอแนะนำให้อ่านบทความ คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น “หลักสูตรปกติ” “หลักสูตรเร่งรัด” ต่างกันอย่างไร ครับ 

  โดย โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีแพลตฟอร์มสอนภาษาออนไลน์ภายใต้ชื่อ TPAeduways ที่ผู้เรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนได้มากมาย และมีตารางเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น

  ส่วนคุณภาพเนื้อหาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนั้น การันตีด้วยรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงรางวัลจากการเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรในประเทศญี่ปุ่น อาทิ รางวัลเจแปนฟาวน์เดชั่นอะวอร์ด รางวัลเกียรติยศจากมูลนิธิฮาคูโฮโด   

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น "หลักสูตรปกติ" "หลักสูตรเร่งรัด" ต่างกันอย่างไร
“หลักสูตรปกติ” กับ “หลักสูตรเร่งรัด” สองหลักสูตรนี้มีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด

รู้แค่ภาษา ไม่เพียงพออีกต่อไป 

  บทบาทของผู้รู้ภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่การแปลตัวอักษร หรือทำหน้าที่ล่ามแปลบทสนทนาอีกต่อไป เพราะหลาย ๆ ครั้งเราจะต้องทำตัวเป็นเหมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นให้เข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง ต้องมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม แนวคิดที่แตกต่างกัน เพื่อจะสามารถถ่ายทอดหรือสื่อสารวัฒนธรรมของไทยให้คนญี่ปุ่นเข้าใจ  และในขณะเดียวกันก็สามารถอธิบายวัฒนธรรมของทางฝั่งญี่ปุ่นให้ผู้ติดต่อคนไทยเข้าใจได้ด้วยเช่นกัน  

  ดังนั้นผู้รู้ภาษาญี่ปุ่นจึงควรมีความรู้เรื่องวัฒนธรรม ประเพณี และแนวคิดของคนญี่ปุ่นด้วย ซึ่งทางโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ก็เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาที่นอกจากจะสอนภาษาญี่ปุ่นตามหลักสูตรแล้ว ยังมีกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมนอกเหนือจากในชั่วโมงเรียนเป็นประจำ เช่น งานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมประจำปี กิจกรรม Learning by doing ฝึกสนทนาภาษาพร้อมกับการลงมือทำเวิร์คช้อป กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคนญี่ปุ่นที่มาเรียนภาษาไทย เป็นต้น  

เพิ่มค่าตัวด้วยภาษาได้จริง 

    การได้ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นและอยู่ในตำแหน่งที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น บริษัทส่วนใหญ่จะให้ค่าทักษะภาษาเป็นเงินพิเศษแก่พนักงานตามระดับที่พนักงานสอบวัดระดับผ่านด้วยเช่นกัน นั่นหมายความว่าเมื่อเราสอบวัดระดับผ่าน เราก็จะได้เงินพิเศษเพิ่มขึ้นนั่นเอง ส่วนจะได้มากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นหรือความยากง่ายของงาน และนโยบายของบริษัทนั้น ๆ   

    หรือหากไม่ได้ค่าทักษะภาษา แต่การที่เรามีความสามารถภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาก็ถือเป็นข้อได้เปรียบในการสมัครงานที่ใหม่ หรือสร้างโอกาสให้เราได้ลองสมัครไปทำงานที่ต่างประเทศเลยก็ได้เช่นกัน เพราะในยุคสมัยนี้การได้ภาษาที่สาม สี่ ห้า ก็คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้โลกกว้างขึ้นมากแล้วครับ 

    TPAeduways คือแพลตฟอร์มเรียนภาษาออนไลน์ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน หรือขาดเรียนก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้  มีทั้งคอร์สสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน หรือคอร์สเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับ JLPT ทาง TPAeduways เองก็มีเช่นกัน เรียนจบคอร์สก็พร้อมลุยสอบ JLPT ได้เลยครับ 

เรียนภาษาญี่ปุ่น ต้องเรียนที่ TPAeduways
เรียนภาษาออนไลน์ ต้องเรียนที่ TPAeduways

  สำหรับใครที่ต้องการติดตามข่าวสารญี่ปุ่น คอนเทนต์สนุก ๆ หรือโปรโมชันต่าง ๆ ก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง 

หากสนใจการเรียนภาษาออนไลน์ สามารถดูคอร์สเรียนโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. ได้ที่ www.tpaeduways.com

Picture of jirapong.s
jirapong.s
มนุษย์ออฟฟิศที่สนใจการตลาด ชอบการเขียนบทความ มีใจให้กับการคิดคอนเทนต์ อินกับการดูแลเว็บไซต์ อยากพัฒนาความรู้เรื่อง SEO

แชร์บทความนี้

บทความอื่นๆ เพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ต่อ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านรายละเอียด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น กรณีที่ท่านอายุต่ำกว่า 20 ปีโปรดกรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติมที่นี่

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอม เราจะไม่สามารถนำเสนอสิทธิพิเศษ โปรโมชั่น และโฆษณาได้ตรงกับความสนใจของคุณ

 • ความยินยอมเพื่อส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ

  ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งข่าวโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ หรือแจ้งข่าวสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นของสมาคม รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับฝ่ายหรือหน่วยงานอื่นของสมาคมเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารดังกล่าว หากไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นของสมาคมแก่ท่านได้

 • ความยินยอมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการเว็บไซต์

  เพื่อประเมินความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการเว็บไซต์ TPA Eduways หากไม่ยินยอม สมาคมจะไม่สามารถนำความคิดเห็นของท่านไประมวลผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการเว็บไซต์ TPA Eduways ได้

 • ความยินยอมเพื่อนำไปสู่การนำเสนอบริการต่าง ๆ

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรวจความต้องการใช้บริการต่าง ๆ ของสมาคม (customer needs) และเพื่อจัดทำฐานลูกค้าการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การนำเสนอบริการต่าง ๆ ที่สมาคมเห็นว่าเหมาะสมกับท่าน หากไม่ยินยอม สมาคมจะไม่สามารถนำข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อนำไปสู่การนำเสนอบริการต่าง ๆ ที่สมาคมเห็นว่าเหมาะสมกับท่านได้

Save