โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เมื่อรับบท    “พิธีกรภาษาญี่ปุ่น”     ต้องเตรียมตัวอย่างไร(司会者) 

พิธีกรภาษาญี่ปุ่น

พิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการมีบทบาทสำคัญในการทำให้การประชุมหรือการสัมมนาดำเนินไปอย่างราบรื่น ดังนั้น การเตรียมสคริปต์ การฝึกอ่านให้คล่อง เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งและย่อมดีกว่าการด้นสดหน้างาน แถมความยากขึ้นไปอีกคือต้องพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยสิ  


การได้รับบทพิธีกรภาษาญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิดเรามาเปลี่ยนความกังวลเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องยืนต่อหน้าผู้คนจำนวนมากดีกว่า 


เปลี่ยนพิธีกรภาษาญี่ปุ่นมือใหม่ให้กลายเป็นมือโปร 


ในบทความนี้จะขอแนะนำถึงบทบาทของการเป็นพิธีกรที่ดี การสร้างเนื้อหาสคริปต์ที่จำเป็นสำหรับงานประชุม พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างสำนวนบทพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นที่สุภาพและเป็นทางการสามารถนำไปใช้ได้จริง  ดังนั้นในที่นี้จะขอพูดถึงบทพิธีกรภาษาญี่ปุ่นสำนวนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานสำหรับพิธีกรที่เป็นทางการเท่านั้น  


1. บทบาทที่สำคัญ 3 สิ่ง 


กล่าวได้ว่าพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการคือบุคคลสำคัญที่จะนำการประชุมไปสู่ความสำเร็จ แต่ถ้าคุณรู้จักจับประเด็น แม้แต่มือใหม่ก็สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการที่ประสบความสำเร็จได้ ก่อนทำสคริปต์ ขอให้คำนึงถึงบทบาทของผู้ดำเนินรายการ 3 เรื่องดังต่อไปนี้ 


พิธีกรภาษาญี่ปุ่นกับการจัดลำดับและควบคุมเวลาของการประชุม
จัดลำดับและควบคุมเวลาของการประชุม 

บทบาทที่สำคัญที่สุดของผู้ดำเนินรายการคือดำเนินรายการให้เป็นไปตามโปรแกรมหรือกำหนดการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ในวันนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นไปได้ว่าเวลาอาจจะเร็วหรือล่าช้ากว่ากำหนดการ ในสถานการณ์ดังกล่าวผู้ดำเนินรายการต้องจัดการกับเวลาเพื่อให้โปรแกรมสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้เป็นสำคัญ ควรกำหนดเวลาเผื่อสำหรับคำถามและคำตอบเพื่อสามารถปรับยืดหยุ่นกับเวลาในส่วนอื่นได้อย่างเหมาะสม


พิธีกรภาษาญี่ปุ่นกับการประกาศแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมงาน
ประกาศแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมงาน 

นอกจากนี้การประกาศข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมต้องรู้ เช่น กำหนดการงาน แล้ว การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ยังเป็นหน้าที่ของผู้ดำเนินรายการด้วย ผู้ดำเนินรายการควรตรวจสอบสถานที่ด้วยตนเองให้มากที่สุดล่วงหน้า  เช่น ตำแหน่งของทางออกฉุกเฉิน ห้องน้ำ พื้นที่สูบบุหรี่ ห้องรับประทานเบรกหรืออาหาร ฯลฯ  รวมถึงเรื่องการแจ้งขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมประกาศเกี่ยวกับการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในระหว่างการทักทายและช่วงพักต่าง ๆ 


พิธีกรภาษาญี่ปุ่นกับการแนะนำวิทยากรให้น่าสนใจ
แนะนำวิทยากรให้น่าสนใจ

ในกรณีของการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชิญและแนะนำวิทยากรถือเป็นหน้าที่ของผู้ดำเนินรายการ สิ่งสำคัญคือต้องเป็นการแนะนำที่กระตุ้นความสนใจของผู้เข้าร่วมและช่วยนำเข้าสู่การบรรยายของวิทยากรได้อย่างราบรื่น 


2. วิธีสร้างสคริปต์หรือบทพูด   

เมื่อได้รับกำหนดการที่แน่นอนแล้ว ก็มาเริ่มสร้างสคริปต์สำหรับบทพูดในวันงานได้เลย สิ่งสำคัญคือทำสคริปต์โดยละเอียดเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น 


แต่สำหรับมือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับการเรียบเรียงคำพูด ควรเตรียมสคริปต์ที่อธิบาย และเมื่อสร้างสคริปต์เสร็จแล้ว ให้อ่านออกเสียงซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อฝึกพูดด้วยคำพูดของตัวเอง หรือใช้การบันทึกเสียง เพื่อลองฟังและวิจารณ์หรือให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็น แล้วปรับแก้ไข  พึงระลึกไว้ว่าการเตรียมตัวที่ดีของพิธีกรเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ 


สำหรับงานที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น อย่างการได้รับบทพิธีกรภาษาญี่ปุ่น นอกจากการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องแล้ว อย่าลืมว่าการแสดงความคิดเห็นที่เป็นกลาง หรือการอธิบายคำที่ผู้เข้าร่วมเข้าใจยากก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในบทพูดเฉพาะหน้าด้วยเช่นกัน 


3. ตัวอย่างสคริปต์หรือบทพูดภาษาญี่ปุ่นสำหรับพิธีกร 


การแนะนำหรือให้ข้อมูลสถานที่ (ก่อนเปิดงาน) 

ภาษาญี่ปุ่นคำอ่านคำแปล
本日はご参加いただき誠にありがとうございます。Honjitsu wa go-sanka itadaki makoto ni arigatou gozaimasu.ขอบคุณมากสำหรับการเข้าร่วมงานในวันนี้ 
まもなく____時より____研修会が開会となります。 Mamonaku ____-ji yori _____kenkyuukai ga kaikai to narimasu. เวิร์กชอป ____ กำลังจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ ____โมงจากนี้ไป 
参加者の皆さまにご案内いたします。 Sankasha no minasama ni go-annai itashimasu. ขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านทราบ (ดังนี้) 
会場内は飲食及び喫煙は禁止となっております。 Kaijounai wa inshoku oyobi kitsuen wa kinshi to natte orimasu. ห้ามดื่ม, รับประทานอาหาร และห้ามสูบบุหรี่ภายในงาน 
おたばこをお吸いの方は、お手数ですが、____ 階喫煙所をご利用ください。 O-tabako o o-sui no kata wa, o-tesuu desu ga, _____kai kitsuenjo o go-riyou kudasai. หากท่านที่ต้องการสูบบุหรี่ ขอได้โปรดใช้พื้นที่สูบบุหรี่บนชั้น ____  
またスマートフォンのご使用は他の参加者の方のご迷惑となるため、電源をお切りになるか、マナーモードに設定いただくよう、ご協力お願い申し上げます。 Mata sumaatofon no go-shiyou wa hoka no sankasha no kata no go-meiwaku to naru tame, dengen o o-kiri ni naru ka, manaamoodo ni settei itadaku you, go-kyouryoku onegai moushiagemasu. นอกจากนี้ เนื่องจากการใช้โทรศัพท์มือถืออาจสร้างความรำคาญให้แก่ผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน กรุณาปิดมือถือ หรือตั้งค่าเป็นโหมดปิดเสียงด้วย ครับ/ค่ะ 
それでは、開会までもうしばらくお待ちください。 Soredewa, kaikai made mou shibaraku omachi kudasai.  ขอความกรุณารอสักครู่จนกว่าจะเริ่มเปิดการประชุม ครับ/ค่ะ  

การกล่าวทักทายเมื่อเริ่มเปิดงาน

ภาษาญี่ปุ่นคำอ่านคำแปล
本日はお忙しいところ、____研修会にご参加いただき誠にありがとうございます。 Honjitsu wa o-isogashii tokoro, _____kenshuukai ni go-sanka itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. ขอบคุณมากที่กรุณาสละเวลาจากงานที่ยุ่งอยู่ เพื่อเข้าร่วมเวิร์กชอป____ในวันนี้ 
本日の司会を務めさせていただく____と申します。 Honjitsu no shikai o tsutomesasete itadaku…to moushimasu. ผม/ดิฉันชื่อ____จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้ ครับ/ค่ะ 
それではこれより____研修会を始めさせていただきます。Soredewa kore yori ____kenshuukai o hajimesasete itadakimasu. บัดนี้ได้เวลาแล้ว ขอเริ่มเวิร์กชอป____ ครับ/ค่ะ 
まず始めに、代表の____より開会の挨拶をさせていただきます。  Mazu hajime ni, daihyou no____ yori kaikai no aisatsu o sasete itadakimasu.  ก่อนอื่น ขอเชิญผู้แทนจาก____ กล่าวเปิดงาน ครับ/ค่ะ 

แจ้งข้อมูลเวลาพัก 

ภาษาญี่ปุ่นคำอ่านคำแปล
これより20分間の休憩とさせていただきます。 Kore yori 20-pun kan no kyuukei to sasete itadakimasu. นับจากนี้เราจะพักเบรก 20 นาที 
お手洗いは会場を出て右手突き当たりにございます。 Otearai wa kaijou o dete migite tsukiatari ni gozaimasu. ห้องน้ำจะอยู่ทางขวามือเมื่อออกจากห้องสัมมนา 
午後のスタートは15時を予定しておりますので、それまでにご着席ください。 Gogo no sutaato wa 15 ji o yotei shite orimasu node, soremade ni go-chakuseki kudasai. ช่วงบ่ายจะเริ่มเวลา 15:00 น. ดังนั้น โปรดกลับมาที่นั่งในเวลานั้นด้วย ครับ/ค่ะ 
また受付時に配布したアンケートへのご協力を、よろしくお願いいたします。 Mata uketsuketoki ni haifu shita ankeeto e no go-kyouryoku o, yoroshiku onegai itashimasu. และขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามที่แจกให้เมื่อตอนลงทะเบียนด้วย ครับ/ค่ะ  

การกล่าวปิดงาน 

ภาษาญี่ปุ่นคำอ่านคำแปล
皆さま、最後までご参加いただき、誠にありがとうございました。  Minasama, saigo made go-sanka itadaki, makoto ni arigatou gozaimashita. ขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการเข้าร่วมงานจนจบ 
アンケートの回収箱は会場後方にございます。  Ankeeto no kaishuubako wa kaijou kouhou ni gozaimasu. กล่องรวบรวมแบบสอบถามอยู่ด้านหลังสถานที่จัดงาน 
お忙しい中恐れ入りますが、アンケートにご協力いただけますと幸いです。 Oisogashii-juu osoreirimasu ga, ankeeto ni gokyouryoku itadakemasu to saiwai desu. ขออภัยในความไม่สะดวก หากคุณสามารถให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจักขอบคุณยิ่ง 
お忘れ物のないよう、お気をつけてお帰りくださいませ。 Owasuremono no naiyou, o-ki o tsukete o-kaeri kudasaimase. โปรดระวังอย่าลืมของสิ่งใด ๆ และขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

4. สรุปสาระสำคัญ 

สุดท้ายนี้ ขอสรุปประเด็นที่ควรระมัดระวังในการรับบทบาทเป็นพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการ ดังนี้


พิธีกรภาษาญี่ปุ่นกับการฝึกเขียนสคริปต์
การฝึกเขียนสคริปต์

อย่างที่ได้บอกแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะประสบความสำเร็จคือ ‘การเตรียมตัว’ ผู้ได้รับบทพิธีกรภาษาญี่ปุ่นต้องฝึกอ่านสคริปต์ของออกมาดังๆ หลายๆ ครั้ง ไม่จำเป็นต้องจำทุกอย่าง แต่ต้องมีประเด็นที่ต้องการสื่อ จะสร้างความมั่นใจและคลายความตึงเครียดได้ในที่สุด 


ลีลาการพูดกับพิธีกรภาษาญี่ปุ่น
ลีลาการพูด

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องกำหนดภาษาและวิธีการพูดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจได้ง่าย หากคุณตื่นเต้นหรือประหม่า ขอให้พยายามมองตาของผู้เข้าร่วมให้มากที่สุด  หากจำเป็นต้องดูสคริปต์ ขอให้เงยหน้าในจังหวะสำคัญ เช่น ช่วงเวลาของการทักทาย 

สิ่งสำคัญคือต้องทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกมีส่วนร่วม โดยการตั้งคำถามกับผู้เข้าร่วม แทนที่จะพูดเพียงฝ่ายเดียว 

นอกจากนี้ การประกาศเนื้อหาสำคัญหลายๆ ครั้งเป็นระยะๆ หรือการพูดด้วยภาษากายก็จำเป็นเช่นกัน 


บุคลิกภาพ

ต้องใส่ใจกับท่าทางขณะฝึกซ้อม พิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการควรแต่งกายให้เรียบร้อยเข้ากับบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ หากกังวลว่าจะใส่อะไรดี ส่วนใหญ่แล้วควรสวมเสื้อผ้าที่เป็นทางการ เช่น ชุดสูท 

นอกจากเสื้อผ้าแล้ว ยังต้องใส่ใจกับทรงผมและการแต่งหน้าสำหรับผู้หญิงด้วย เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน 


สร้างบรรยากาศภายในงาน 

พิธีกรมีบทบาทสำคัญในการสร้างบรรยากาศของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ควรพิจารณาว่าต้องการให้บรรยากาศเป็นกันเองหรือเป็นทางการ ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเวิร์กชอป และจะสัมพันธ์กับภาษาและรูปแบบการพูดที่ใช้ของพิธีกรด้วย 


ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรเป็นครั้งแรกจะรู้สึกประหม่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความตึงเครียดที่มากเกินไปจะเพิ่มความตึงเครียดให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน หากรู้สึกตื่นเต้นมาก วิธีหนึ่งที่ช่วยบรรเทาคือ เมื่อคุณแนะนำตัวเองให้บอกเลยว่าคุณตื่นเต้นเพราะนี่เป็นครั้งแรกของการเป็นพิธีกร ซึ่งมักจะส่งผลให้บรรยากาศผ่อนคลายมากขึ้น 


แปลและอ้างอิงบางส่วนจากบล็อก  https://www.withus-inc.co.jp/ 


สำหรับใครที่ต้องการติดตามข่าวสารญี่ปุ่น คอนเทนต์สนุก ๆ หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง 

Facebook : School of Language and Culture (SLC) 

Instagram : tpaacademy29 

TikTok : tpaacademy 

Twitter : @TPAeduways 

Youtube : TPA Official 


หากสนใจการเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ สามารถดูคอร์สเรียนโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. ได้ที่ www.tpaeduways.com  


แชร์บทความนี้

บทความอื่นๆ เพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ต่อ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านรายละเอียด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น กรณีที่ท่านอายุต่ำกว่า 20 ปีโปรดกรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติมที่นี่

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอม เราจะไม่สามารถนำเสนอสิทธิพิเศษ โปรโมชั่น และโฆษณาได้ตรงกับความสนใจของคุณ

 • ความยินยอมเพื่อส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ

  ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งข่าวโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ หรือแจ้งข่าวสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นของสมาคม รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับฝ่ายหรือหน่วยงานอื่นของสมาคมเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารดังกล่าว หากไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นของสมาคมแก่ท่านได้

 • ความยินยอมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการเว็บไซต์

  เพื่อประเมินความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการเว็บไซต์ TPA Eduways หากไม่ยินยอม สมาคมจะไม่สามารถนำความคิดเห็นของท่านไประมวลผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการเว็บไซต์ TPA Eduways ได้

 • ความยินยอมเพื่อนำไปสู่การนำเสนอบริการต่าง ๆ

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรวจความต้องการใช้บริการต่าง ๆ ของสมาคม (customer needs) และเพื่อจัดทำฐานลูกค้าการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การนำเสนอบริการต่าง ๆ ที่สมาคมเห็นว่าเหมาะสมกับท่าน หากไม่ยินยอม สมาคมจะไม่สามารถนำข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อนำไปสู่การนำเสนอบริการต่าง ๆ ที่สมาคมเห็นว่าเหมาะสมกับท่านได้

Save